Home

Jmotion

Jmotion is gespecialiseerd in het begeleiden van strategische veranderingsprocessen. Veranderingsprocessen die verder gaan dan korte termijn succes. Dit betekent structureel en duurzaam veranderen van de onderneming en medewerkers met als doel ambities waar te maken. Om een beter resultaat te krijgen, zul je andere dingen moeten doen. En anders doen, begint bij anders denken. Dus niet alleen je onderneming, maar ook de leiders, managers en medewerkers in de onderneming zullen een transformatie moeten ondergaan. Jarenlange ervaring in zowel advies- als senior managementfuncties hebben dit inzicht gegeven en worden nu toegepast met een op iedere klant toegespitste aanpak.

Fundamenteel veranderen

Aanpassen van bedrijfsstructuren, terugdringen van kosten, zoeken naar nieuwe groeimogelijkheden, allemaal trajecten waarin de afgelopen jaren veel ondernemingen succesvol zijn geweest. Discipline, structuur, executie en operationele slagkracht waren daarin vaak de kernwoorden.

 

En dan opeens kom je tot de conclusie dat de koek op is. Wat vroeger werkte, werkt nu niet meer. Of het nu gaat om het positioneren van uw product of dienst, het veroveren van bestaande of nieuwe markten of de reductie van kosten, langzaam komt het besef, dat meer fundamentele veranderingen noodzakelijk zijn.

Werkgebied

Samen met u maakt Jmotion een praktisch plan, in begrijpelijke taal en met een realistische planning. Jmotion ondersteunt bij:

 

  • Strategie

Wat is mijn missie en visie? Waar wil ik met mijn onderneming naartoe?

  • Sales & Marketing

Wie zijn mijn klanten en waar ligt potentie? Wat is mijn product, merk en propositie? Vandaag en morgen.

  • Operational Excellence

Hoe gaan we de zaken die we ons voorgenomen hebben excellent uitvoeren? En hoe zorgen we dat we onze voorgenomen ambities werkelijk gaan realiseren.

  • Leiderschapsontwikkeling

Van push naar pull. Als magnetische kracht richting geven.

 

Belangrijk onderdeel van dit plan is de betrokkenheid van alle belanghebbenden. Medewerkers, aandeelhouders, maar uiteraard ook uw klanten. Iedereen is onderdeel van en wordt betrokken bij de transformatie.

Commitment

Als je echt wilt veranderen en het verschil wilt maken, moet je dus een transformatie ondergaan. Het neerzetten van het grotere plaatje is voor een onderneming essentieel.

 

 

Zonder visie en doelstellingen is iedere onderneming stuurloos. Maar misschien nog wel belangrijker is het onvoorwaardelijk commitment van de gehele onderneming de droom te willen volgen en doelstellingen te willen realiseren. Als uw onderneming staat, maken mensen het verschil.

 

Jmotion maakt het verschil door:

  • Het grotere plaatje neer te zetten
  • Moeilijke dingen eenvoudig te maken
  • Niet te verzanden in details
  • Bijeenbrengen en verbinden van mensen
  • Discipline en drive om zaken te realiseren
  • Passie en energie

In dit filmpje laat Lebbis zien hoe eenvoudig het is om het verschil te maken. Dit is het committent van Jmotion: “We moeten weer dingen willen!”

copyright © Jmotion B.V.